Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Serveis

Servei d'acollida


L’escola ofereix servei d’acollida de 8 a 9 del matí.

Servei dirigit als pares que necessitin poden portar els seus fills a l’escola a les 8 del matí.

Hi poden venir des de P3.

De 8:00 a 9:00 hores. De dilluns a divendres


L’import d’un mes és 34 €.
L’import d’un dia és 3 €.


Els alumnes que utilitzin aquest servei poden fer-ho des del primer dia de classe.


De 16:45 a 18:00 hores. De dilluns a divendres.


L’import d’un mes és 40 €.
L’import d’un dia és 3’50€.

La possibilitat d’aquest servei resta condicionada a la inscripció d’un mínim de 15 alumnes. La matrícula s’ha de fer, per escrit, abans del 30 de juny.
Si al llarg del curs el número d’alumnes inscrits descendeix del mínim de 15 establert, es pot suspendre el servei o, després de parlar amb els interessats, es podrien apujar les quotes.
Aquest servei es factura en el rebut escolar o en l'administració de l’escola.