Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Serveis

Departament d'orientació psicopedagògica


Departament d’orientació psicopedagògica

Per  oferir  una resposta educativa  adequada segons les necessitats de l’alumnat, de les famílies i del professorat, l’escola disposa d’un grup de professionals de la Psicopedagogia i Logopèdia.

En l'itinerari educatiu de l'alumne/a hi ha intervencions pautades per valorar la seva evolució personal i acadèmica a fi d'afavorir un diagnòstic precoç en tot allò que sigui oportú.

L’EQUIP

Format per un Gabinet Psicopedagògic:
2 Psicòlegs
1 Logopeda

4 Mestres especialistes:
1 Mestre d’Ed. Especial
3 Mestres d'atenció a la diversitat (Matemàtiques, Català i Llenguatge Oral)

SERVEIS QUE OFEREIXEN

Atenció a les necessitats dels alumnes.
Millora dels Models d’Ensenyament-Aprenentatge
Assessorament a Pares i Professors
Formació de Pares en Temes Educatius (Escola de Pares):
– 1 Xerrada al Mes
– Temes: Agressivitat, Tècniques d’Estudi, Joguines, Autoestima, …