Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Escola

Caràcter propi


Promovem el desenvolupament progressiu  i  sistemàtic  de les Facultats Afectives, Psicomotrius i Intel·lectuals del nostre alumnat.

Cultivem  Actituds  de  gratitud,  alegria,  creativitat,  amor pel treball, sinceritat, lleialtat, respecte per la creació...

Afavorim  el  creixement  de  la  Dimensió Social de l’alumnat per mitjà de  l’experiència  del  grup,  viscuda  amb  mutu  respecte,  valoració  i  solidaritat.

Impartim ensenyament religiós i posem l’accent en els Valors Evangèlics  com la llibertat, la justícia, la solidaritat, la convivència, la pau...

Concebem  l’escola  com  una  Comunitat  Educativa  animada  pels  educadors, amb la participació dels pares i mares, en la qual l’alumnat és l’objectiu compartit a fi que cada infant se senti atès, orientat, valorat i... estimat sense cap discriminació.

 

Els serveis escolars que oferim al nostre alumnat no tenen caràcter lucratiu ni  reben cap tipus de subvenció. Són serveis finançats totalment per les famílies que els reben.

És obligatori l’ús de l’uniforme dins de l’escola, des d’Educació Infantil fins a 6è de Primària. També és obligatori l’equip esportiu a tot l’alumnat en  la classe d’Educació Física.

Activitats complementàries

Per  tal  d’enriquir  la  formació  del nostre alumnat i contribuir en el seu creixement personal, acadèmic i emocional oferim diverses activitats complementàries seguint el nostre caràcter propi.

 

Estan aprovades pel Consell Escolar i autoritzades per l’Administració Educativa.

 

Aquestes  activitats  es  realitzen  en  el  marc de l’horari escolar, tenen  caràcter  voluntari  per  a  l’alumnat. No  estan  subvencionades  pel  Departament d’Educació i les quotes són satisfetes  per les famílies.

 

INFANTIL    

Anglès, Expressió artística, Música, TAC

 PRIMÀRIA

Anglès/Francès,     Expressió     artística,     Aprenent    a   raonar,    TAC, Taller de llengua 

SECUNDÀRIA

Taller d’informàtica, Taller de lletres, Taller de números