Departament psicopedagògic

L’EQUIP

Format per un Gabinet Psicopedagògic:
2 Psicòlegs
1 Logopeda

y 4 Mestres de l’Escola:
1 Mestre d’Ed. Especial
3 Mestres de Reforç (Matemàtiques, Català i Llenguatge Oral)

SERVEIS QUE OFEREIXEN

Atenció a les necessitats dels alumnes.
Millora dels Models d’Ensenyament-Aprenentatge
Assessorament a Pares i Professors
Formació de Pares en Temes Educatius (Escola de Pares):
– 1 Xerrada al Mes
– Temes: Agressivitat, Tècniques d’Estudi, Joguines, Autoestima, …