Comunicat 2 d’octubre 2017

El Departament d’Ensenyament ha fet arribar a les escoles un correu electrònic per facilitar informació sobre l’Aturada de país convocada per a la jornada del dia 3 d’octubre i amb instruccions sobre la seva incidència.

Comuniquem que:

. el Col·legi Asunción de Ntra. Sra. no pot preveure la incidència de la convocatòria.

. el centre romandrà obert, intentant que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.

. s’atendrà l’alumnat amb el personal que assisteixi al centre.

. en funció de la resposta dels treballadors i treballadores del centre, la titularitat adverteix a les famílies de les dificultats que poden existir en la correcta atenció de l’alumnat durant la jornada i en el servei de menjador.

. l’escola, en la mesura de les possibilitats i circumstàncies, garantirà el dret a l’assistència al centre de l’alumnat que no desitja fer vaga.