Assegurances escolars

L’escola ofereix als seus alumnes les següents assegurances:

Assegurança d’Accidents

-Els accidents que puguin patir els alumnes en l’escola poden ser atesos per la Seguretat Social dels pares.

-No obstant això, l’escola té contractada amb Catalana d’Occident una pòlissa que cobreix els accidents que es produeixen a l’escola, a les sortides i a les activitats extraescolars.

Assegurança d’orfanesa