Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Activitats

Activitats extraescolars


Les  activitats extraescolars  formen  part  de la programació anual de l'escola  aprovada  pel  Consell Escolar, que també aprova les quotes corresponents  d'acord  amb  el  que  la  legislació vigent estableix al respecte.  Els preus i els horaris seran comunicats a l'inici del curs. Es realitzen fora de l'horari lectiu.

La inscripció a les activitats és per a cada trimestre escolar.
Per formalitzar la inscripció a les activitats cal fer el pagament de l' import
per trimestre escolar mitjançant ingrés bancari a:
BBVA ES39 0182 0206 31 0201693924
Cal presentar la butlleta d'inscripció conjuntament amb la còpia de l' ingrés bancari a la recepció de l'escola, en les dates explicitades al full d'inscripció a l'inici de cada trimestre.
L'escola es reserva el dret d'anul·lar l'activitat si no hi ha un mínim d'alumnat inscrit.


Arxius: