Col·legi Asunción de Ntra. Sra.

Nadal

Ara… ve… NADAL!

Deixem que el bé ompli els nostres cors, no deixem que la indiferència s’apoderi de nosaltres. “Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!” (Mt....